Ovim putem vas, kao dugogodišnje i uvaže poslovne partnere obavještavamo kako je trgovačko društvo Centar za unapređenje stočarstva d.o.o., u postupku organizacijsko-funkcionalnog restrukturiranja, radi što bolje iskoristivosti svih postojećih i budućih kapaciteta te racionalizacije proizvodnje, provelo statusnu promjenu podjele sa osnivanjem, a koja je provedena u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, Rješenjem Tt-22/2886-2 od 24.03.2022.g.

U okviru predmetnog restrukturiranja, dosadašnja veterinarska djelatnost centra za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje koja se odnosi na govedarstvo, funkcionalno je izdvojena u posebnu organizacijsku cjelinu koja sada posluje u okviru novoosnovanog trgovačkog društva (osnovanog upravo radi provođenja podjele) pod nazivom CENTAR ZA UNAPREĐENJE GOVEDARSTVA d.o.o., sa sjedištem u Antunovcu (Općina Antunovac), Kolođvar 1, OIB: 91155666033.

S obzirom na činjenicu kako je fokus vašeg dosadašnjeg poslovanja sa nama bio funkcionalno usmjeren na proizvodnu cjelinu koja je obuhvaćena poslovanjem novog društva, ovim putem bi vas željeli upoznati sa činjenicom kako će buduća poslovna komunikacija i suradnja biti usmjerena na i realizirana kroz trgovačko društvo CENTAR ZA UNAPREĐENJE GOVEDARSTVA d.o.o., a koje će svakako nastojati održati te unaprijediti sva dosada stečena stručna znanja te razvijene poslovne odnose.

Sa željom da se do sada uspješna poslovna suradnja nastavi i između Vas i trgovačkog društva CENTAR ZA UNAPREĐENJE GOVEDARSTVA d.o.o., i nadalje Vam ostajemo na raspolaganju za sva potrebna daljnja pojašnjenja i obrazloženja na poznate telefonske i e-mail kontakte i to svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 sati.