Trenutno Centar raspolaže sa 116 rasplodnih nerastova, 9 Pietrena, 10 Landrasa, 4 Jorkšira, 2 Duroca i 91 PIC nerasta. Za sve detaljnije podatke o životinjama i narudžbe tekućeg nerastovskog sjemena, obratite se našim djelatnicima na telefon 031-274-328.