Nova 4 rasplodna nerasta pasmine Pietren i 30 nerastova iz programa PIC stigli su u karantenu Centra. Uzgojne vrijednosti, indeksi Pietrena kreću se od 120 do 125.

Detaljnije podatke o životinjama možete dobiti na telefon 031-274-328.