Centar za unapređenje stočarstva d.o.o. izdao je novi katalog rasplodnih bikova. Uz sjeme proizvedeno od vlastitih bikova holsteinske pasmine Mastbulle, Blum, Bennard, Sani, simentalskog bika GS Maurizio, možemo vam ponuditi i sjeme vrhunskih bikova iz najboljih uzgoja Njemačke (Masterrind, GGI), Francuske (Genes Diffusion), Velike Britanije, Amerike (ABS), Austrije (Genostar), Kanada (Semex), Belgija (BBG), Italija (Intermizoo)…

U ponudi imamo sjeme rasplodnih bikova ostalih pasmina Belgian Blue, Charolais, Montbeliard, Hereford, Angus, Limousin, Red Angus, Salers, Brown Swiss, Holstein, Simmental

Katalog bikova 2022-2023