Centar trenutno raspolaže sa 129 rasplodnih nerastova, 6 Pietrena, 12 Landrasa, 4 Jorkšira, 12 Duroca i 95 PIC nerasta.

Za sve detaljnije podatke o životinjama i narudžbe tekućeg nerastovskog sjemena, obratite se našim djelatnicima na telefon 031-274-328.