Centar trenutno raspolaže sa 124 rasplodna nerasta, 9 Pietrena, 10 Landrasa, 5 Jorkšira, 11 Duroca i 89 PIC nerasta. Za sve detaljnije podatke o životinjama i narudžbe tekućeg nerastovskog sjemena, obratite se našim djelatnicima na telefon 031-274-328.