Tradicija, kvaliteta i iskustvo

Tradicija, kvaliteta i iskustvo, rezultat su vašeg i našeg zajedničkog rada. Kroz protekla pola stoljeća, koristeći najkvalitetnije rasplodne bikove iz programa našeg Centra, cilj nam je bio i ostao povećati produktivnost vaših životinja.

Centar za Unapređenje Govedarstva

Prava tvrtka. Prava rješenja.

Svih ovih godina pokušava se ujediniti znanost i business, razlučiti napredak od klasičnih i tromih metoda, jer je znanost često bila prevelik financijski teret, a tržište i njegove potrebe zanemarene. Za sve ove probleme CUS je često nalazio pravi odgovor i danas je jedan od četiri centra u Republici Hrvatskoj, s vodećom ulogom u holsteinskom uzgoju.

Danas Centar za unapređenje govedarstva posluje uspješno i svake godine ulaže ogromna sredstva u modernizaciju i poboljšanje kvalitete i tehnologije proizvodnje. Osnovna mu je djelatnost proizvodnja sperme rasplodnjaka (bikova i nerastova) za umjetno osjemenjivanje, promet duboko smrznute sperme, biološkog materijala, različite opreme i repromaterijala za reprodukciju u stočarstvu, rad na reprodukciji, uzgoju i odabiru domaćih životinja, ispitivanje (testiranje) rasplodne vrijednosti rasplodnjaka i suradnja sa stručnim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu. Osim toga dodatno se bavi suzbijanjem jalovosti plotkinja i povećanjem plodnosti, prijenosom znanja i tehnologija u području reprodukcije, njihovom znanstvenom primjenom i obnavljanjem i razvojem stočarske proizvodnje.

Rad Centra, kvaliteta genetike i proizvodnje je pod direktnom ingerencijom Ministarstva poljoprivrede.

0
Rasplodnih nerastova
0
Holstein bikova
0
Simentalskih bikova
0
Norveška goveda

Stojimo vam na usluzi

dr. sc. Hrvoje Gutzmirtl, dr. vet. med.Predsjednik uprave - direktor
tel: +385-31-27-35-88
Krunoslav Ižaković, oec.Pomoćnik direktora za ekonomsko i financijsko poslovanje
tel: +385-31-27-35-88
mr. sci. Dražen Grgurić, dr. vet. med.Voditelj proizvodnje i reprodukcije
tel: +385-31-27-35-88
Željka BuljanVoditelj financijsko računovodstvene službe
tel: +385-31-27-56-87
Suzana BilandžijaReferent knjigovođa
tel: +385-31-27-35-88
fax: +385-31-27-35-88
Robert Kufner, vet. tehničarVoditelj centar za UO goveda
tel: +385-31-27-43-28
fax: +385-31-27-35-88
Miroslav Bulić, vet. tehničarVoditelj centra za UO svinja
tel: +385-31-27-43-28
fax: +385-31-27-35-88
Matija Rupnik, vet. tehničarVeterinarski tehničari - laboranti
tel: +385-31-27-43-28
fax: +385-31-27-35-88
Miroslav ČosićVoditelj stočarstva i zaštite na radu

Široka mreža partnera

Izdvojeno

Klijenti
Suradnja
Impresum

Centar za unapređenje govedarstva d.o.o.

Center for Livestock Improvement
Kolođvar 1
HR – 31216 Antunovac
OIB: 91155666033

tel: +385-31-27-43-28
tel/fax: +385-31-27-35-88
e-mail: info@cus.hr
e-mail: racunovodstvo@cus.hr
web: www.cus.hr

IBAN:
OTP Banka d.d. – HR52 2407 0001 1002 4838 9

Kontakt