Usluge

Osnovna djelatnost

 • proizvodnja sjemena rasplodnjaka (bikovi, nerastovi) za umjetno osjemenjivanje
 • promet duboko smrznute sperme, biološkog materijala, različite opreme i repromaterijala za reprodukciju u stočarstvu
 • rad na reprodukciji, uzgoju i odabiru domaćih životinja
 • ispitivanje (testiranje) rasplodne vrijednosti rasplodnjaka
 • suradnja sa stručnim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu

Dodatna djelatnost

 • suzbijanje jalovosti plotkinja i povećanje plodnosti
 • otkrivanje i suzbijanje pojave i širenja zaraznih i nezaraznih spolnih bolesti kod domaćih životinja
 • prijenos znanja i tehnologija u području reprodukcije
 • znanstvena i stručna primjena istraživanja iz područja reprodukcije u stočarstvu
 • poslovi obnove i razvoja stočarske proizvodnje
 • distribucija dušika

Distribucija dušika

Detaljni popis

Centar za unapređenje stočarstva d.o.o. registriran je kao pravna osoba u Trgovačkom sudu Osijek.

Primjenom Zakona o trgovačkim društvima (Narodne Novine 111/93.) društvo posluje kao društvo ograničene odgovornosti.

U svom poslovanju kao primarnu djelatnost primjenjuje

Zakon o stočarstvu (Narodne Novine 70/97., Narodne Novine 36/98.)

Pravilnik o proizvodnji, prodaji i obilježavanju genetskog materijala (Narodne novine 155/98.)

Zakon o veterinarstvu (Narodne Novine 82/13.)

Metodologija

U procesu proizvodnje duboko smrznutog sjemena (DSS) rasplodnih bikova koristimo slijedeću metodologiju:
Nakon polučivanja ejakulata umjetnom vaginom obavljamo slijedeće pretrage:

 • sanitarni pregled (ocjena čistoće)
 • makroskopski pregled (boja, količina, konzistencija, miris, pH)
 • mikroskopski pregled (masovno valovito gibanje, progresivna pokretljivost, gustoća spermija – koncentracija
 • Razrjeđenje ejakulata
 • Proces hlađenja – adaptacije
 • Proces dobokog smrzavanja na -196 °C
 • Kontrola duboko smrznutog sjemena – određivanje postotka progresivne pokretljivosti spermija – sanitarni pregled ( ocjena čistoće )

Tehnologija

Centar za unapređenje stočarstva u tehnologiji proizvodnje koristi svu opremu potrebnu za proizvodnju duboko smrznutog sjemena bikova i tekućeg nerastovskog sjemena prema propisima EU.

 • brojač sjemena SDM 5 Minitub
 • mikroskop Olympus BX 41
 • dilueter microlab 500 Minitub
 • punjač bikovskog sjemena Minitub
 • stroj za smrzavanje bikovskog sjemena IMV
 • punjač tekućeg nerastovskog sjemena Minitub
 • vodena kupelj Minitub
 • stroj za razrjeđivanje nerastovskog sjemena Minitub
 • hladnjaci Minitub
 • termostat, autoklav, sterilizacija

Savjetovanje

Centar za unapređenje stočarstva u suradnji s Osječko-baranjskom županijom, a u skladu s pravilnikom o proizvodnji, prodaji i obilježavanju genetskog materijala (Narodne novine 155/98.) i Zakon o stočarstvu (Narodne Novine 70/97., Narodne Novine 36/98.) održava tečajeve umjetnog osjemenjivanja svinja.

Tečaj se održava u prostorijama Centra za unapređenje stočarstva.

Centar za unapređenje stočarstva d.o.o. prema Pravilniku o proizvodnji, prodaji i obilježavanju genetskog materijala NN 155/98 i rješenju Ministarstva poljoprivrede, održava tečaj za osposobljavanje uzgajivača za obavljanje umjetnog osjemenjivanja goveda na vlastitom stadu.