Centar trenutno raspolaže sa 100 rasplodnih nerastova, 11 Pietrena, 8 Landrasa, 4 Jorkšira, 2 Duroca i 75 PIC nerasta. U karanteni nalazi se još 30 nerastova PIC linije 337. Za sve detaljnije podatke o životinjama i narudžbe tekućeg nerastovskog sjemena, obratite se našim djelatnicima na telefon 031-274-328.