Nakon dolaska 23 nova rasplodna nerasta iz Kanade i Češke, Centra sad u proizvodnji ima 130 nerastova, 5 Pietrena, 13 Landrasa, 7 Jorkšira, 10 Duroca i 95 PIC nerasta. Za sve detaljnije podatke o životinjama i narudžbe tekućeg nerastovskog sjemena, obratite se našim djelatnicima na telefon 031-274-328.