Centar trenutno raspolaže sa 107 rasplodnih nerastova, 9 Pietrena, 7 Landrasa, 4 Jorkšira, 3 Duroca i 84 PIC nerasta. Za sve detaljnije podatke o životinjama i narudžbe tekućeg nerastovskog sjemena, obratite se našim djelatnicima na telefon 031-274-328.